Talouden terveyttäminen ja lisärahoituksen hankinta

MITKÄ OVAT YRITYKSEN RAHAN LÄHTEET?

Yrityksellä on muutamia mahdollisia rahan lähteitä ja näiden muunnelmia.

Voiton tekeminen

Yritys voi tehdä voittoa myymällä tuotteen tai palvelun korkeampaan hintaan kuin mitä sen tuottaminen maksaa. Tämä on yrityksen rahan lähteistä tärkein ja sen tulisi tuottaa pääosa yrityksen rahoituksesta.

Tilikauden tulos

Tilikauden lopussa (tyypillisesti 12 kk) selviää tilikauden tulos.
Koko tilikauden voitto voidaan teoriassa jakaa omistajille (tätä kutsutaan osingonjaoksi osakeyhtiössä). Vaihtoehtoisesti osa tilikauden tuloksesta tai koko tulos voidaan käyttää uudelleen investointiin yhtiössä, jotta yhtiö voisi kasvaa ja tehdä vielä parempaa tulosta tulevaisuudessa.

Kertyneet voittovarat

Kertyneet voittovarat näkyvät taseen vastattavissa oman pääoman eränä.
Taseen vastaavissa ne näkyvät jonain omaisuuseränä, mutta ei välttämättä rahoitusomaisuutena tai niihin kuuluvina rahoina ja pankkisaamisina.
Kassavirtalaskelmassa rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa kertovat sen osuuden, mitä näistä varoista on likvidissä muodossa taseessa.

Rahan lainaaminen

Yritykset voivat lainata rahaa. Rahan lainaaminen voidaan toteuttaa käyttämällä
esimerkiksi perinteistä pankkilainaa tai hieman suurempien yritysten ollessa kyseessä laskemalla julkisesti liikkeelle yrityksen joukkovelkakirjalaina. Lainaamisen huono puoli on korko, jota joudutaan maksamaan lainanantajalle.

Pankkitilin limiitti

Tämä on eräs pankkilainan muoto. Pankkitilin limiitti on käytössä silloin, kun pankkitililtä nostetaan enemmän varoja kuin siellä on eli tilin saldo on negatiivinen.
Pankkitilin limiitti voi olla joustava rahoitusmuoto lyhytaikaiseen rahantarpeeseen, mikäli ennakkoon on sovittavissa, että limiitti on yrityksen tarpeen mukaan käytettävissä. Tämän tyyppinen lyhytaikainen rahantarve voi johtua esimerkiksi siitä, että tuotteen tuottamisen ja sen myynnistä saatavien tulojen välillä on aikaviive.

Pankkilaina

Yritys voi lainata rahaa perinteisesti pankilta tai muulta rahoituslaitokselta kuten Finnveralta. Kiinteä summa esimerkiksi 15.000 euroa voidaan lainata sovituksi ajanjaksoksi esimerkiksi kolme vuotta. Pankki veloittaa tästä koron ja
lyhennyksen kuukausittain.

Pankki lainaa vain jos yritys on luottokelpoinen.

Pankki vaatii usein lainalle vakuuden. Lainan vakuutena saattaa olla joko yrityksen omaisuutta tai yrittäjän omaisuutta, esimerkiksi asunto.

Mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaansa, pankki voi ottaa vakuuden haltuunsa ja myydä sen saadakseen rahansa takaisin.

Yritys ottaa lainaa pääsääntöisesti kattamaan yrityksen investointeja, eikä niitä normaalisti oteta kattamaan lyhytaikaisia kassavirtavajeita tai kassavirtaongelmia.

Jos lainaa käytetään investointeihin, se voi vapauttaa yrityksen muita rahanlähteitä vaihtoehtoiseen käyttöön.

Leasingin avulla yritys voi saada omaisuuserän kuten auton tai koneen käyttöönsä maksamalla sen käytöstä kuukausittaisen korvauksen.

Esimerkiksi lähettiyhtiö voi leasingin avulla hankkia auton käyttöönsä ja maksaa siitä leasingmaksua 500 euroa kuussa sen asemesta, että yritys käyttäisi 16.000 euroa auton ostoon.

Leasingin käyttö voi vapauttaa pääomaa vaihtoehtoiseen käyttöön.
Yritys, joka harkitsee käyttöomaisuuserän ostoa, voi parantaa välitöntä kassavirtaansa käyttämällä leasing-vaihtoehtoa. Leasing vaihtoehto mahdollistaa omaisuuserän vaihtamisen uuteen säännöllisin väliajoin, mutta se on kustannuksiltaan ostovaihtoehtoa kalliimpi pitkällä tähtäyksellä. Puhtaan leasingrahoituksen ollessa kyseessä yritys ei koskaan omista kyseistä omaisuuserää.

Osamaksukauppa

Osamaksukauppa muistuttaa leasingin käyttöä, mutta vuokra-ajan lopussa omistusoikeus siirtyy vuokralaiselle. Tämä voi olla tapa rahoittaa käyttöomaisuushyödykkeen esimerkiksi traktorin osto.

Osto velaksi

Vaatekauppias voisi esimerkiksi ostaa vaatteita toimittajalta kuukauden maksuajalla. Teoriassa vaatekauppias voisi myydä vaatteet voitolla ja saada niistä maksun ja maksaa vasta tämän jälkeen kuukauden lopussa vaatteet toimittajalle.
Mikäli kauppias lykkäisi maksujen maksamista esimerkiksi kahdella viikolla, toimenpide parantaisi kassavirtaa lyhytaikaisesti ja lisäisi vastaavasti pankkitilillä käytössä olevaa rahamäärää. Tämäntyyppinen yksipuolinen toiminta todennäköisesti heikentäisi suhteita tavarantoimittajiin, koska se vastaavalla summalla heikentäisi tavarantoimittajien kassavirtaa.

Seuraavalla kerralla luotolla osto tavarantoimittajilta ei välttämättä ole enää lainkaan mahdollista, koska maksukäyttäytyminen on ollut pitkien maksuviiveiden takia huono.

Velalliset

Yritys voi akuutissa rahapulassa pyrkiä saada velallisia maksamaan nopeammin. Tämä merkitsee usein käteisalennuksien antamista.
Pyrkimys saada velalliset maksamaan nopeammin voi olla tehokas tapa saada lyhyen aikavälin kassavirtaa parannettua, mutta se voi kostautua pidemmällä aikavälillä asiakasmenetyksinä.

Factoring

Lainan ottaminen myyntisaamisia vastaan voi olla mahdollista yrityksille, jonka liikevaihto ylittää 150.000 euroa vuodessa.
Rahoitusyhtiö voi antaa luottoa 80 % myyntisaamisten määrästä myyntihetkellä. Myyntisaamisen tullessa lopullisesti rahoitusyhtiön tilille, erotus siirretään yhtiön tilille ja yhtiön velka rahoitusyhtiölle kuittaantuu.
Factoring rahoituksen hinta yhtiölle riippuu tekijöistä kuten yhtiön velallisten määrästä ja koosta ja yhtiön velallisten aiemmasta maksukäyttäytymisestä.
Lainan ottaminen myyntisaamisia vastaan parantaa yrityksen kassavirtaa.

Omaisuuden myyminen

Yhtiö voi myydä omaisuuttaan rahoittaakseen toimintaansa.
Joissain tapauksissa yhtiö saattaa leasingin avulla hankkia myydyn käyttöomaisuuserän takaisin käyttöönsä. Omaisuuserän myyminen ja leasingin avulla takaisin käyttöön hankkiminen parantavat kassavirtaa lyhyellä aikavälillä.
Mikäli näin saatu kassavirta käytetään yhtiössä tehokkaasti hyväksi, on teoriassa mahdollisuus parantaa myös pitkän aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta.

Osakkeiden ja liiketoimintojen myynti

Yritys voi hankkia rahoitusta myymällä osan osakkeista sijoittajille. Tästä käytetään termiä oman pääomanehtoinen rahoitus. Tämän rahoitusmuodon hyvä puoli on, ettei korkoa jouduta maksamaan kuten yrityksen velkakirjojen haltijoille. Huono puoli on puolestaan, että tulevaisuudessa voitot jaetaan sekä vanhoille että uusille omistajille.

Omistajien sijoitus

Omistajien sijoitus on usein ainoa rahan lähde aloitteleville yrityksille.
Tämän tyyppinen sijoitus käytetään yrityksessä usein nopeasti rahoittamaan pitkäaikaista käyttöomaisuusinvestointia, jota ei ole helppo likvidoida.
Mikäli kassavirtaa kertyy yritykseen ennakoitua hitaammin, yrityksen omistajat voivat teoriassa sijoittaa lisää rahaa yritykseen.

Useissa pienyrityksissä omistaja on jo aiemmin sijoittanut kaikki likvidit varansa yritykseen tai hän ei ole halukas ottamaan lisää riskiä jatkoinvestoinnilla yritykseen, joten tämä ei ole välttämättä todennäköisin tapa saada yritykseen lisärahoitusta.

Pääomalaina

Omistajat tai muut yrityksen intressiryhmät voivat tehdä yhtiöön oman pääoman ehtoisen sijoituksen, joka on etuoikeusasemassa oman ja vieraan pääoman välissä. Tällä voidaan parantaa yhtiön vakavaraisuutta esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön omaa pääomaa uhkaa menettäminen.

Osakeanti

On tavanomaista, että osakeyhtiö järjestää osakeannin saadakseen yhtiöön lisäpääomaa. Osakeanti järjestetään normaalisti rahoittamaan yhtiön investointeja, laajennusta tai uudelleenjärjestelyä, mutta sitä ei järjestetä pääsääntöisesti kassavirtaongelman ratkaisemiseksi.

Osakkeiden myynti

Myymällä osakkeita yhtiön omistaja voi luopua osasta omistusta tai koko omistuksesta. Yrityksen omistajat saattavat haluta luopua osasta tai koko omistuksestaan vapauttaakseen pääomaa ja/tai keventääkseen vastuitaan.

Liiketoimintojen myynti

Ydintoimintojen ulkopuolisten liiketoimintojen myynti. Yritys voi myydä osan liiketoiminnastaan joko keskittyäkseen ydinliiketoimintaan ja vapauttaakseen pääomaa tai keventääkseen vastuitaan ydinliiketoiminnan ulkopuolella
Ydinliiketoimintojen myynti: Yritys voi myydä liiketoimintojaan vapauttaakseen pääomaa ja/tai keventääkseen vastuitaan. Tämä on usein viimeisiä keinoja, koska kyseessä on yleensä yhtiön toiminnan pyörittämisen kannalta elintärkeistä ydintoiminnoista. Ydinliiketoimintojen myynti saattaa parantaa kassavirtaa lyhyellä aikavälillä ja mikäli näin saatu kassavirta pystytään käyttämään myytyjä toimintoja tehokkaammin hyväksi, on teoriassa mahdollisuus parantaa myös pitkän aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta.

Pääomasijoittaminen (Venture Capital tai VC) on erään tyyppinen oman pääoman ehtoinen sijoitus

Pääomasijoitus tehdään tyypillisimmin alkuvaiheen korkean potentiaalin kasvuyrityksiin.

Sijoituksen tavoitteena on saada tuottoa yrityksen myynnistä joko listautumisannilla tai sen edelleen myynnillä joko teolliselle ostajalle tai sijoittajalle.
Pääomasijoitus tehdään tyypillisesti siten, että yrityksen osakkeita hankitaan käteisellä.

Tämän tyyppistä riskirahaa saadaan tyypillisesti institutionaalisilta sijoittajilta ja varakkailta yksityishenkilöiltä ja varat tyypillisesti allokoidaan pääomasijoitusyhtiöiden kautta.

Pääomasijoittaminen on suhteessa käyttökelpoisin yrityksille, joiden historia on suhteellisen lyhyt ja jotka ovat liian pieniä listautumaan ja jotka liiketoimintansa luonteen vuoksi eivät ole luontevia pankin tai muun vastaavan rahoituslaitoksen rahoitettaviksi.

Pääomasijoittaja saa tyypillisesti merkittävän roolin yrityksen päätöksenteossa merkittävän omistusosuuden lisäksi.

Yrityksen toiminnan rahoittaminen

Ihannetilanteessa yritys pystyy rahoittamaan koko toimintansa myymällä tavaroita ja palveluja voitolla. Todellisuudessa lähes kaikki yritykset joutuvat jossain vaiheessa hankkimaan rahoitusta. Syynä tähän on aikaviive uhrattavien menojen ja tulevaisuudessa mahdollisesti saavutettavien tuottojen välillä.

Yritykset joutuvat monesti hankkimaan rahoitusta kehittääkseen tuotteita ja laajentuakseen uusille markkinoille.

Yritysten arviointi

Yrityksiä arvioitaessa on keskeistä tarkastella rahan lähteiden välistä tasapainoa.
Liian suuri lainojen määrä esimerkiksi saattaa ajaa yrityksen vaikeuksiin. Toisaalta yritys saattaa menettää kasvumahdollisuuksia, mikäli se ei käytä rahaa, jota sillä on kykyä lainata.

Tuokko Tilintarkastus Oy